Pensioen opbouwen

Veel ondernemers denken bij pensioen: dat komt later wel. Om voldoende pensioen op te bouwen is het echter wel zaak op tijd te beginnen met sparen. Omdat dit fiscaal gestimuleerd wordt, kunt u pensioenstortingen aftrekken van uw inkomen. U moet dan wel weten hoeveel fiscale ruimte er is. Dat kan ik voor u doorrekenen. Wilt u een volledig pensioenadvies, dan kan ik u doorverwijzen naar een gecertificeerde pensioenadviseur.

Er zijn meerdere financiële producten beschikbaar. Via moneywise kunt u deze verschillende producten vergelijken.