Blog

DBA en onderwijs

Ondanks dat de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) tot 1-1-2018 op non-actief is gezet, blokkeert deze wet veel overeenkomsten van opdracht. Als freelance docent bij meerdere onderwijsinstellingen heb ik nog altijd geen goedgekeurde overeenkomst. Dit komt doordat de belastingdienst regelmatig stelt dat er sprake is van een gezagsverhouding, terwijl dat volgens de huidige wetgeving niet zo is. De Hoge Raad heeft in arrest Groen / Schoevers beslist dat het geheel aan omstandigheden moet worden meegenomen. Daar mocht de opdrachtgever aanwijzingen geven, zoals vaste lestijden en leerdoelen zonder dat er sprake is van een gezagsverhouding. Dit is ook in lijn met de wet, waar volgens 7:402 BW de opdrachtgever aanwijzingen mag geven in een overeenkomst van opdracht.

De belastingdienst grijpt één uitspraak aan, namelijk dat van het hof Den Bosch met betrekking tot een gastdocent die als voornaamste onderwijsklus één hogeschool had. Het Hof oordeelde dat sprake was van een dienstverband en heeft een volkomen nieuw criterium geformuleerd “onderwijs dat onderdeel van het kerncurriculum is bevat altijd een gezagsverhouding”. Dit is volkomen in tegenspraak met de jurisprudentie. Iedere goede en nuttige les heeft tot doel overbrengen van het kerncurriculum. De lessen in de zaak Groen / Schoevers behoorden ook tot het kerncurriculum. Doordat de belastingdienst dit nieuwe illegale criterium gebruikt krijgen docenten geen goedgekeurde modelovereenkomst.

Hogescholen en Universiteiten hebben een noodzakelijke flexibele schil vanwege een sterk wisselend personeelsbestand, flucturerende studentenaantallen en weinig ruimte voor vervanging bij ziekte. Tijd voor snel politiek ingrijpen, want momenteel durven sommige HR-afdelingen niets meer. Ik ga niet in loondienst aangezien ik graag zelf mijn vakken, lestijden, tarief en pensioen bepaal. In september zitten de collegezalen wel vol met studenten die kleinschalig onderwijs in de vorm van werkcolleges willen. Het is zeer de vraag of er dan ook een docent voor ze is.

Martijn Paping, MSc, Zelfstandig belastingadviseur en freelance docent bij meerdere onderwijsinstellingen.